Nom:
Hisenda
URL:
hisenda
Títol:
{u'ca': u'Hisenda', u'en': u'Estate', u'es': u'Hacienda'}
Descripció:
Hisenda de Terrassa
Descripció:
{u'ca': u'Hisenda de Terrassa', u'en': u'Terrassa Estate', u'es': u'Hacienda de Terrassa'}
:
 
NTI-RISP:
hacienda