Subvencions i ajuts de l'Ajuntament de Terrassa

Accés a la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda y Funcíón Pública. De forma predeterminada, l'enllaç del recurs accedeix a les convocatòries i concessions de subvencions i ajuts de l'Ajuntament de Terrassa

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Títol Subvencions i ajuts de l'Ajuntament de Terrassa
Descripció Accés a la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda y Funcíón Pública. De forma predeterminada, l'enllaç del recurs accedeix a les convocatòries i concessions de subvencions i ajuts de l'Ajuntament de Terrassa
Font https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/index
Versió
Autor Ajuntament de Terrassa
Email de l'autor Ajuntament de Terrassa
Mantenidor Ajuntament de Terrassa
Email del mantenidor Ajuntament de Terrassa
Periodicitat Diari / Diario / Daily
comments powered by Disqus