Pressupost despeses

URL: https://opendata.terrassa.cat/dataset/e41afc19-d8aa-4e60-93df-88a87ec454a4/resource/fac07516-8cf1-426f-8df1-f11b6164b801/download/actual_pressupost_despeses.csv

Del resum del conjunt de dades

Pressupost definitiu i liquidació de les quantitats que l'Ajuntament té previst gastar en l'exercici econòmic vigent, amb el seu detall per Àrea, Servei, Programa, Capítol i concepte de...

Font: Pressupost de despeses de l'Ajuntament de Terrassa

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització 5 Setembre 2021
Creat 8 Juny 2020
Format text/csv
Llicència Creative Commons Attribution