Població per regions sanitàries

Població per edat, sexe i regió sanitària a 1 de gener

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Títol Població per regions sanitàries
Descripció Població per edat, sexe i regió sanitària a 1 de gener
Font
Versió
Autor Ajuntament de Terrassa
Email de l'autor Ajuntament de Terrassa
Mantenidor Ajuntament de Terrassa
Email del mantenidor Ajuntament de Terrassa
Periodicitat Anual / Anual / Annual
comments powered by Disqus