Població per país de naixement, districte i barri

Població per país de naixement agrupat per districte i barri. Dades obtingudes a 1 de Gener

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Títol Població per país de naixement, districte i barri
Descripció Població per país de naixement agrupat per districte i barri. Dades obtingudes a 1 de Gener
Font
Versió
Autor Ajuntament de Terrassa
Email de l'autor Ajuntament de Terrassa
Mantenidor Ajuntament de Terrassa
Email del mantenidor Ajuntament de Terrassa
Periodicitat Anual / Anual / Annual
comments powered by Disqus