Població per lloc de naixement, nacionalitat i ...

URL: https://opendata.terrassa.cat/dataset/02bc5211-74c4-4a2a-af52-81324f843c11/resource/b8759415-8e75-41c7-b79b-f7a73df289da/download/actual_poblacio_llocnaixament_nacionalitat_nivellestudis-1.csv

Del resum del conjunt de dades

Població per lloc de naixement, nacionalitat i nivell d’estudis

Font: Població per lloc de naixement, nacionalitat i nivell d’estudis

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Diccionari de dades

Columna Tipus Etiqueta Descripció
DATA_REFERENCIA text
LLOC_NAIXAMENT text
NACIONALITAT text
NIVELL_ESTUDI text
POBLACIO text

Informació addicional

Última actualització 2 Gener 2024
Creat 23 Juny 2020
Format text/csv
Llicència Creative Commons Attribution