Població per lloc de naixement i edat

URL: https://opendata.terrassa.cat/dataset/0ddbdc3f-a217-4845-bca8-6b27982f6457/resource/71a93e1b-4eb5-49c0-b56d-21999347432e/download/actual_poblacio_muninaixement_edat.csv

Del resum del conjunt de dades

Població per província i municipi de naixement agrupat per edat. Dades obtingudes a 1 de Gener

Font: Població per lloc de naixement i edat

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització 5 Octubre 2021
Creat 23 Juny 2020
Format text/csv
Llicència Creative Commons Attribution