Nom:
Ocupació
URL:
ocupacio
Títol:
{u'ca': u'Ocupaci\xf3', u'en': u'Employment', u'es': u'Empleo'}
Descripció:
Ocupació de Terrassa
Descripció:
{u'ca': u'Ocupaci\xf3 de Terrassa', u'en': u'Terrassa Employment', u'es': u'Empleo de Terrassa'}
:
 
NTI-RISP:
empleo