Pressupost de despeses de l'Ajuntament de Terrassa

Pressupost definitiu i liquidació de les quantitats que l'Ajuntament té previst gastar en l'exercici econòmic vigent, amb el seu detall per Àrea, Servei, Programa, Capítol i concepte de la despesa

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Títol Pressupost de despeses de l'Ajuntament de Terrassa
Descripció Pressupost definitiu i liquidació de les quantitats que l'Ajuntament té previst gastar en l'exercici econòmic vigent, amb el seu detall per Àrea, Servei, Programa, Capítol i concepte de la despesa
Font
Versió
Autor Ajuntament de Terrassa
Email de l'autor Ajuntament de Terrassa
Mantenidor Ajuntament de Terrassa
Email del mantenidor Ajuntament de Terrassa
Periodicitat Mensual / Mensual / Monthly
comments powered by Disqus