Població per nacionalitats (agrupades) i seccions censals

Població per nacionalitats (Espanya, UE, resta d’Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica i Oceania). Dades a 1 de gener

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Títol Població per nacionalitats (agrupades) i seccions censals
Descripció Població per nacionalitats (Espanya, UE, resta d’Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica i Oceania). Dades a 1 de gener
Font
Versió
Autor Ajuntament de Terrassa
Email de l'autor Ajuntament de Terrassa
Mantenidor Ajuntament de Terrassa
Email del mantenidor Ajuntament de Terrassa
Periodicitat Anual / Anual / Annual
comments powered by Disqus