Població per lloc de naixement i edat

Població per província i municipi de naixement agrupat per edat. Dades obtingudes a 1 de Gener

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Títol Població per lloc de naixement i edat
Descripció Població per província i municipi de naixement agrupat per edat. Dades obtingudes a 1 de Gener
Font
Versió
Autor Ajuntament de Terrassa
Email de l'autor Ajuntament de Terrassa
Mantenidor Ajuntament de Terrassa
Email del mantenidor Ajuntament de Terrassa
Periodicitat Anual / Anual / Annual
comments powered by Disqus