Pressupost d'ingressos de l'Ajuntament de Terrassa

Pressupost definitiu i liquidació de totes les quantitats que l'Ajuntament té previst ingressar en l'exercici econòmic vigent amb indicació del concepte pel qual s'ingressen: impostos, taxes, preus públics, transferències de l'Administració General de l'Estat, interessos, etc.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Títol Pressupost d'ingressos de l'Ajuntament de Terrassa
Descripció Pressupost definitiu i liquidació de totes les quantitats que l'Ajuntament té previst ingressar en l'exercici econòmic vigent amb indicació del concepte pel qual s'ingressen: impostos, taxes, preus públics, transferències de l'Administració General de l'Estat, interessos, etc.
Font
Versió
Autor Ajuntament de Terrassa
Email de l'autor Ajuntament de Terrassa
Mantenidor Ajuntament de Terrassa
Email del mantenidor Ajuntament de Terrassa
Periodicitat Mensual / Mensual / Monthly
comments powered by Disqus