Socrata

Close
Author
OpenDataTerrassa
Description
Mapa amb la participació i el partit més votat per barris de les eleccions al Parlament Europeu 2014, amb dades de resultats per partits / Mapa con la participación y el partido más votado por barrios de las elecciones al Parlamento Europeo 2014 / Map of participation and the most voted party per neighborhoods of the elections to the European Parliament 2014
Category
Eleccions
Tags
cartografia, mapes, plànols, eleccions, parlament europeu, barris, cartografía, mapas, planos, elecciones, parlamento europeo, barrios, cartography, maps, elections, european parliament, neigbourhoods
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Terrassa
License
Attribution 3.0 Unported
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

name
name
the_geom
the_geom
description
description

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.