Socrata

Close
Author
OpenDataTerrassa
Description
Mapa de la ciutat amb les divisions per codis postals / Mapa de la ciudad con las divisiones por códigos postales / City map with postcodes boundaries
Category
Cartografia
Tags
cartografia, mapes, plànols, cartografía, mapas, planos, cartography, maps
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Terrassa
License
Attribution 3.0 Unported
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

No hi ha punts finals disponibles.

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

No hi ha punts finals disponibles.

Copia aquest enllaç:

No hi ha punts finals disponibles.

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.