Socrata

Close
Author
OpenDataTerrassa
Description
Mapa d'aparcaments i zones d'aparcament reservat a persones amb mobilitat reduïda de Terrassa / Mapa de parkings y zonas de aparcamiento reservado a personas con mobilidad reducida de Terrassa / Map parkings and parking areas reserved for disabled people at Terrassa
Category
Mobilitat i Transport
Tags
cartografia, ensenyament, mapes, plànols, escoles, centres, centres escolars, primària, secundària, cartografía, enseñanza, mapas, planos, escuelas, guarderías, centros enseñanza, centros escolares, primaria, secundaria, cartography, education, maps, schools, nursery, learning center, primary, secondary
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Terrassa
License
Attribution 3.0 Unported
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L'API de dades obertes de Socrata (SODA) ofereix un accés programàtic a aquest conjunt de dades, incloent la capacitat de filtrar, consultar y afegir dades. Per a més informació, consulteu a continuació la documentació de l'API per a aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal per a desenvolupadors.

layer_0

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

the_geom
the_geom
name
name

layer_1

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

name
name
the_geom
the_geom
description
description

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.