Socrata

Close
Author
OpenDataTerrassa
Description
Mapa d’allotjaments de la ciutat de Terrassa / Mapa de alojamientos de la ciudad de Terrassa / Map of accommodations in the city of Terrassa
Category
Turisme
Tags
cartografia, mapes, plànols, turisme, mapa, allotjaments, hostaleria, hostals, pensions, vacances, cartografía, mapas, planos, turismo, alojamientos, hostelería, hostales, hoteles, pensiones, vacaciones, cartography, maps, tourism, accommodations, hotel trade, hostels, hotels, boarding houses, holidays
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Terrassa
License
Attribution 3.0 Unported
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

No hi ha punts finals disponibles.

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

No hi ha punts finals disponibles.

Copia aquest enllaç:

No hi ha punts finals disponibles.

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.