Socrata

Close
Author
OpenDataTerrassa
Description
Mapa de zones vianants i carrers amb pilones per horari, de Terrassa / Mapa de zonas peatonales y calles con pilonas por horario, de Terrassa / Map of streets and pedestrian areas with bollards for hours at Terrassa
Category
Mobilitat i Transport
Tags
cartografia, mapes, plànols, mobilitat, pilones, zones vianants, cartografía, mapas, planos, movilidad, pilonas, zonas peatonales, cartography, maps, mobility, bollards, pedestrian areas
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Terrassa
License
Attribution 3.0 Unported
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L'API de dades obertes de Socrata (SODA) ofereix un accés programàtic a aquest conjunt de dades, incloent la capacitat de filtrar, consultar y afegir dades. Per a més informació, consulteu a continuació la documentació de l'API per a aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal per a desenvolupadors.

layer_0

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

name
name
description
description
the_geom
the_geom

layer_1

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

the_geom
the_geom
name
name
description
description

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.