Socrata

Close
Author
OpenDataTerrassa
Description
Arxiu municipal d'imatges de la ciutat de Terrassa / Archivo municipal de imágenes de la ciudad de terrassa / Municipal photos archive of the City of Terrassa
Category
Arxiu d'imatges
Tags
arxiu, fotos, imatges, municipal, terrassa, archivo, imágenes, archive, photos, images
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Terrassa
License
Attribution | No Derivative Works 3.0 Unported
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

FOTO/PHOTO
foto_photo
Name Photo
en_name_photo
Description
en_desc_photo

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.