Zones vianants de Terrassa

URL: https://opendata.terrassa.cat/dataset/19fc01a5-20e1-4bd2-a8f0-67677288a9e0/resource/ed6da2ea-aa51-4f36-878c-294bb391c793/download/kmlterrassa_zonaviannants.kmz

Del resum del conjunt de dades

Mapa de zones vianants i carrers amb pilones per horari, de Terrassa

Font: Zones vianants de Terrassa

No s'han creat vistes per a aquest recurs

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització 4 Abril 2021
Creat 11 Juliol 2020
Format application/vnd.google-earth.kmz
Llicència Creative Commons Attribution