Població per nivell d'estudis, nacionalitat i sexe

URL: https://opendata.terrassa.cat/dataset/ffcf4949-5788-4722-b395-1d13fffb9182/resource/1aec482e-787c-41c4-be83-a98c438f3239/download/actual_poblacio_nivellestudis_nacionalitat_sexe.csv

Del resum del conjunt de dades

Població per nivell d’estudis, nacionalitat i sexe. Dades obtingudes a 1 de Gener

Font: Població per nivell d’estudis, nacionalitat i sexe

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització 5 Octubre 2021
Creat 23 Juny 2020
Format text/csv
Llicència Creative Commons Attribution