Població per lloc de naixement, districte i barri

URL: https://opendata.terrassa.cat/dataset/c57e6e65-2af2-4bd7-9765-c7c6c5545911/resource/730a81b0-3fef-4866-ad39-5b55d4ccbaec/download/actual_poblacio_muninaixement_districte_barri.csv

Del resum del conjunt de dades

Població per província i municipi de naixement agrupat per districte y barri. Dades obtingudes a 1 de Gener

Font: Població per lloc de naixement, districte i barri

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització 5 Octubre 2021
Creat 23 Juny 2020
Format text/csv
Llicència Creative Commons Attribution