Contractació

URL: https://opendata.terrassa.cat/dataset/a4ca2c26-e14b-4128-991a-397311258d83/resource/83bb613c-f891-40d8-9278-81aa41d7c8c4/download/data.csv

Contractactes i licitacions

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Diccionari de dades

Columna Tipus Etiqueta Descripció
id numeric
title text
permalink text
batch_number numeric
start_date timestamp
end_date timestamp
duration numeric
assignee text
status text
initial_amount numeric
initial_amount_no_taxes numeric
final_amount numeric
final_amount_no_taxes numeric
number_of_proposals numeric
contractor text
contractor_id numeric
contractor_type text
contract_type text
process_type text
minor_contract text
cpvs numeric
category_id numeric
category_title text
award_date timestamp
formalized_date text
gobierto_start_date timestamp
open_proposals_date timestamp
submission_date timestamp
estimated_value numeric
assignee_routing_id text

Informació addicional

Última actualització 1 Octubre 2023
Creat 8 Abril 2022
Format text/csv
Llicència Creative Commons Attribution