Imatge de perfil OpenDataTerrassa

creat Mar 21 2016

actualitzat Mar 1 2020

Descripció

Mapa de les Regions Sanitàries a Terrassa / Mapa de las Regiones Sanitarias en Terrassa / Terrassa Health Zones Map

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
423
Descàrregues
20
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Salut
Permisos
Públic
Marques
cartografia, mapes, plànols, salut, divisions sanitaries, regions sanitaries, sanitat, cartografía, mapas, planos, salud, divisiones sanitarias, regiones sanitarias, sanidad, cartography, maps, health, sanitary divisions, sanitary areas, health care, cap, hospitals
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
Ajuntament de Terrassa
Enllaç al recurs
(cap)
Llicència
Attribution 3.0 Unported
Actualització / Actualización / Update
Periodicitat / Periodicidad / Regularity
Anual / Anual / Annual
This view cannot be displayed