Imatge de perfil OpenDataTerrassa

creat Mar 21 2016

actualitzat Mar 1 2020

Descripció

Mapa amb els equipaments sanitaris públics a Terrassa / Mapa con los equipamientos sanitarios públicos en Terrassa / Map with public health facilities in Terrassa

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
116
Descàrregues
39
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Salut
Permisos
Públic
Marques
cartografia, mapes, plànols, salut, regions sanitaries, sanitat, cap, hospitals, cartografía, mapas, planos, salud, divisiones sanitarias, regiones sanitarias, sanidad, hospitales, cartography, maps, health, sanitary divisions, sanitary areas, health care
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
Ajuntament de Terrassa
Enllaç al recurs
(cap)
Llicència
Attribution 3.0 Unported
Actualització / Actualización / Update
Periodicitat / Periodicidad / Regularity
Anual / Anual / Annual
This view cannot be displayed