Imatge de perfil OpenDataTerrassa

creat Mar 24 2016

actualitzat Jun 12 2020

Descripció

Pressupost definitiu i liquidació de totes les quantitats que l'Ajuntament té previst ingressar en l'exercici econòmic vigent amb indicació del concepte pel qual s'ingressen: impostos, taxes, preus públics, transferències de l'Administració General de l'Estat, interessos, etc. / Detalle de todas las cantidades que el Ayuntamiento tiene previsto ingresar en el ejercicio económico vigente con indicación del concepto por el que se ingresan: impuestos, tasas, precios públicos, transferencias de la Administración General del Estado, intereses, etc. / Detail of all amounts that the City Council plans to deposit in the current financial year indicating the approach by which inputs: taxes, fees, public prices, transfers from the Central Government, interest, etc.

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
239
Descàrregues
127
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Ingressos
Permisos
Públic
Marques
ingressos, pressupost, ingresos, presupuesto, income, budget
SODA2 únicament
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
Ajuntament de Terrassa
Enllaç al recurs
(cap)
Llicència
Attribution 3.0 Unported
Actualització / Actualización / Update
Periodicitat / Periodicidad / Regularity
Mensual / Mensual / Monthly
This view cannot be displayed