Imatge de perfil OpenDataTerrassa

creat Mar 24 2016

actualitzat Jun 7 2020

Descripció

Pressupost definitiu i liquidació de les quantitats que l'Ajuntament té previst gastar en l'exercici econòmic vigent, amb el seu detall per Àrea, Servei, Programa, Capítol i concepte de la despesa / Detalle de todas las cantidades que el Ayuntamiento tiene previsto gastar en el ejercicio económico vigente con indicación del concepto por el que se gastan / Detail of all amounts that the City Council plans to spend in the current financial year indicating the approach by which spent

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
204
Descàrregues
106
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Despeses
Permisos
Públic
Marques
despeses, pressupost, gastos, presupuesto, expenses, budget
SODA2 únicament
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
Ajuntament de Terrassa
Enllaç al recurs
(cap)
Llicència
Attribution 3.0 Unported
Actualització / Actualización / Update
Periodicitat / Periodicidad / Regularity
Mensual / Mensual / Monthly
This view cannot be displayed