Imatge de perfil Iatta

creat May 10 2017

actualitzat Dec 1 2019

Descripció

Població de la ciutat per districtes, any 2016

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
116
Descàrregues
21
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Demografia
Permisos
Públic
Marques
població, edat, districte-barri, nacionalitat, estadística, nacionalidad, población, distrito-barrio, statistic, population, quarter, nationality
SODA2 únicament
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
Ajuntament de Terrassa
Enllaç al recurs
(cap)
Llicència
Attribution 3.0 Unported
Actualització / Actualización / Update
Periodicitat / Periodicidad / Regularity
Anual / Anual / Annual
This view cannot be displayed