Imatge de perfil Toni Rubio

creat Dec 15 2016

actualitzat Jul 1 2020

Descripció

Població per Districte-Barri, nacionalitat i sexe. Dades obtingudes a 1 de Gener. / Población por Distrito-Barrio, nacionalidad y sexo. Datos obtenidos a 1 de Enero. / Population for district-quarter, nacionality and gender. Data obtained on January the 1st.

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
183
Descàrregues
62
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Demografia
Permisos
Públic
Marques
població, edat, districte-barri, nacionalitat, sexe, población, edad, distrito-barrio, nacionalidad, sexo, statistic, population, gendre, quarter, nationality
SODA2 únicament
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
Ajuntament de Terrassa
Enllaç al recurs
(cap)
Llicència
Attribution 3.0 Unported
Actualització / Actualización / Update
Periodicitat / Periodicidad / Regularity
Anual / Anual / Annual
This view cannot be displayed