Imatge de perfil Iatta

creat May 3 2017

actualitzat Jul 1 2020

Descripció

Població total de la ciutat agrupada per regió sanitària:
A: CAP SANT LLATZER
B: CAP TERRASSA EST
C: CAP ANTONI CREUS
D: CAP OEST
E: CAP RAMBLA
F: CAP TERRASSA NORD

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
406
Descàrregues
26
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Demografia
Permisos
Públic
Marques
població, edat, sexe, regió sanitària, sanitat, población, edad, sexo, región sanitaria, sanidad, age, population, gendre, health region, health
SODA2 únicament
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
Ajuntament de Terrassa
Enllaç al recurs
(cap)
Llicència
Attribution 3.0 Unported
Actualització / Actualización / Update
Periodicitat / Periodicidad / Regularity
Anual / Anual / Annual
This view cannot be displayed