Imatge de perfil J Romero

creat Oct 28 2016

actualitzat Jul 5 2020

Descripció

Llistat de totes les empreses de Terrassa amb les dades de contacte i tipus d'activitat que desenvolupen. També inclou les dades dels professionals que exerceixen la seva activitat a Terrassa i que han autoritzat a l'Ajuntament la seva publicació / Listado de todas las empresas de Terrassa con los datos de contacto y tipo de actividad que desarrollan. También incluye los datos de los profesionales que ejercen su actividad en Terrassa y que han autorizado al Ayuntamiento su publicación / List of all companies in Terrassa with contact details and type of activity performed. It also includes the professional contact details that operate in Terrassa and who have authorized the City Council for publication

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
566
Descàrregues
215
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Cens d'activitats
Permisos
Públic
Marques
empresa, activitats, cens, economia, actividades, censo, economía, business, activities, census, economy
SODA2 únicament
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
Ajuntament de Terrassa
Enllaç al recurs
(cap)
Llicència
Attribution 3.0 Unported
Actualització / Actualización / Update
Periodicitat / Periodicidad / Regularity
Diària / Diaria / Daily
This view cannot be displayed