Imatge de perfil OpenDataTerrassa

creat Mar 24 2016

actualitzat Mar 1 2020

Descripció

Mapa de les divisions administratives actuals amb Barris, Codis Postals, Districtes, Seccions, Poligons Industrials i Registre de la propietat / Mapa de las divisiones administrativas actuales con Barrios, Códigos Postales, Distritos, Secciones, Polígonos Industriales y Registro de la propiedad / Map of administrative divisions with existing neighborhoods, ZIP, Districts, Sections, Industrial Estates and Land Registry

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
217
Descàrregues
57
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Cartografia
Permisos
Públic
Marques
cartografia, mapes, plànols, divisions administratives, registre propietat, polígons industrials, barris, codis postals, districtes, seccions, cartograf?a, mapas, planos, divisiones administrativas, registro propiedad, polígonos industriales, barrios, codigos postales, distritos, secciones, cartography, maps, administrative divisions, property registry, neigbourhoods, postal codes, districts, sections
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
Ajuntament de Terrassa
Enllaç al recurs
(cap)
Llicència
Attribution 3.0 Unported
Actualització / Actualización / Update
Periodicitat / Periodicidad / Regularity
Anual / Anual / Annual
This view cannot be displayed